Kruisgang

In de Kruisgang uit 1407 waant u zich terug in de tijd van de hertogen en graven van Gelre. De nonnen van het klooster waren de dochters van deze rijke adellijke families. De Kruisgang was hun gebeds- en meditatieruimte. Als u omhoog kijkt, ziet u de familiewapens van de verschillende adellijke families die geld schonken aan het klooster als sluitstenen hoog in de gotische gewelven terug.

De Kruisgang van 121 m² leent zich door de prachtige lichtinval goed voor exposities, intieme bruiloften en diners aan lange sfeervol gedekte tafels. Maar ook een dansfeest, een concert of een diner aan ronde tafels behoort tot de mogelijkheden. Velen gingen u voor en hebben genoten van de sfeervolle en ongedwongen ambiance.

Ruimte-indeling

Gala

82 Personen

Parlementair

50 Personen

Banket

94 Personen

U-vorm

Rijen

110 Personen

ontvangst

160 Personen

afmetingen

Lengte (m)

Breedte (m)

Hoogte (m)

oppvervlakte (m2)

Geschiedenis van de kruisgang

De Kruisgang stamt uit 1407 en had met haar centrale ligging verschillende functies. Het verbond alle belangrijke ruimtes van het klooster rechtstreeks met de kloosterkerk. Naast deze ontsluitingsfunctie diende de Kruisgang ook als plaats voor processies, lezingen en contemplatie. Ook vonden in de Kruisgang begrafenissen plaats.

De Kruisgang bevat de oorspronkelijke, uit blauwsteen vervaardigde bodem uit 1407. In het vierde, vanaf het westen gerekende juk bevindt zich de oorspronkelijke toegang naar de binnenplaats.

Boven in de gewelven zijn in elk juk sluitstenen zichtbaar met het wapen van negen adellijke families. De sluitstenen en daarmee de afzonderlijke jukken werden geschonken door lokale edellieden die belangrijke functies bekleedden in het bestuur van het Gelrese hertogdom en wier dochter in Graefenthal woonden.

Het westelijke juk van de Kruisgang bevat overblijfselen uit de tijd waarin het klooster is ontstaan. Op delen van de uit het jaar 1250 stammende muur zijn aan de onderzijde in rood en wit geschilderde vlakken herkenbaar. Daarboven bevinden zich verschillende geschilderde steenverbindingen.